Exergaming, een website, en smartphone interventies voor een gezonde leefstijl bij kinderen

Exergaming, een website, en smartphone interventies voor een gezonde leefstijl bij kinderen

Imperium health

Hoe kun je met een hybride programma kinderen coachen bij een gezonde leefstijl? Met deze vraag gingen studenten verpleegkunde van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) aan de slag. Dat deden zij in opdracht van het coachingsprogramma Gezond Onderweg! (GO!) van Rijnstate ziekenhuis en in het kader van de leerwerkplaats GO! Digital van het OpenEd programma van OnePlanet.  

GO! is een GLI – een gecombineerde leefstijl interventie – voor kinderen. Binnen GO! worden kinderen en jongeren met obesitas gedurende een programma van twee jaar gecoacht naar een gezonde leefstijl. Het gaat om gezonde voeding, voldoende beweging en kwalitatieve rust, ontspanning en slaap. GO! is samengegaan met Your Coach Next Door uit Maastricht en wordt sinds kort vergoed door de zorgverzekering. 

Daardoor zou het kunnen dat GO! in de toekomst op andere plekken in Nederland uitgerold gaat worden en dat er ook meer Kindergezondheidscoaches opgeleid gaan worden. 

Annejet Plaisier, kinderarts van Rijnstate ziekenhuis en medisch verantwoordelijk voor GO!: ‘Wij zijn benieuwd op welke manier we ook digitale interventies in onze coaching kunnen inzetten.’ 

Tijdens het onderzoek bleek dat er nog weinig wetenschappelijke literatuur is over ideale vormen van hybride coaching. De studenten hebben hun onderzoek vervolgens gefocust op evidence based digitale interventies om beweging te stimuleren. Daaruit bleek dat er verschillende vormen van exergaming, website en smartphone interventies zijn die daadwerkelijk effectief blijken. Ook brachten zij motivatiefactoren in kaart, zoals het zelf doelen kunnen stellen, leuke beloningen en de betrokkenheid van ouders.  

De studenten brachten, op maandag 15 januari 2024, hun advies uit aan de opdrachtgever. Dat deden zij met een video. Dat advies bestaat uit het ontwikkelen en organiseren van twee voorlichtingsavonden voor de (toekomstige) Kindergezondheidscoaches van GO!, waarin aandacht zal zijn voor de motivatiefactoren en de effectieve digitale interventies die een gezondere leefstijl bij kinderen en jongeren met overgewicht bevorderen. Komend semester gaat een nieuwe groep studenten met dit advies aan de slag. 

De middag vond – heel toepasselijk – plaats bij het iXperium Health van de HAN. Docent-onderzoeker en docent voeding en diëtetiek Sonja van Oers, gaf een inspirerende presentatie over kansen en mogelijkheden van digitale technologie voor leefstijlinterventies en gezondheidsbevordering. Voordat alle aanwezigen zelf met alle technologieën van het iXperium konden gaan spelen en experimenteren, benadrukte Sonja nog het belang van implementatie. Sonja: ‘De grootste uitdaging van technologische innovatie in de zorg zit niet in de technologie zelf, maar in de implementatie.’ 

Subscribe to our newsletter or follow OnePlanet Research Center on LinkedIn or Twitter!