OpenEd leerwerkplaatsen weer van start: ‘Organisaties uit het veld sterk vertegenwoordigd’

OpenEd leerwerkplaatsen weer van start: ‘Organisaties uit het veld sterk vertegenwoordigd’

Studenten van het Technova College die meewerken aan de Digital Orchard van OnePlanet, zorgorganisaties die samenwerken met ICT-studenten: de leerwerkplaatsen binnen het OpenEducatie programma van OnePlanet Research Center zijn weer begonnen.

Het doel binnen de leerwerkplaatsen van OnePlanet is om met studenten digitale vraagstukken op te pakken en daarbij over disciplines en opleidingsniveau samen te werken. Er wordt daarbij samengewerkt met diverse hogescholen en zorgorganisaties. OnePlanet is coördinator.

“Organisaties uit het werkveld zijn sterk vertegenwoordigd als opdrachtgever of casushouder, en daar zijn we trots op”, vertelt Karien Vermeulen, programmamanager OpenEducatie. “Zij laten aan studenten zien wat actuele vraagstukken binnen hun domein zijn, en dat is voor studenten heel verhelderend. Hun expertise helpt bij het aanscherpen en focussen van de discussies. Op deze manier winnen de leerwerkplaatsen en het werk van de studenten aan maatschappelijke relevantie.”

 

Samenwerkingen tussen Verpleegkunde en ICT binnen het zorgdomein

Binnen het zorgdomein gaan vier OpenEd leerwerkplaatsen van start. In de leerwerkplaats GO! Digital werken studenten Verpleegkunde van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) samen met kindergezondheidscoaches van ziekenhuis Rijnstate aan (digitale) interventies om kinderen en jongeren te helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Dit semester onderzoeken zij hoe ze een online en fysiek coachingsprogramme voor jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen opzetten. Vanaf oktober doen ook de studenten Serious Gaming van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Communicatie en Multimedia Design mee.

Samen met de DrieGasthuizenGroep gaan ICT-studenten van de CHE samen een app ontwikkelen waardoor het keuze- en vindproces van een zorgvraag  naar zorgtechnologische product (of andersom) eenvoudig wordt. Dit zal zorgmedewerkers helpen om laagdrempelig zorgtechnologie te vinden, te begrijpen en te lenen. De studenten Verpleegkunde doen een literatuuronderzoek of zorgtechnologieën bijdragen aan de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener.

In de leerwerkplaats APPS (Activating Parkinson Patients with Sensors) wordt al 3,5 jaar gewerkt aan oplossing om het leven van mensen met de ziekte met Parkinson te verlichten. Casushouder is Rudie van den Heuvel, hoofd Industrieel Productontwerpen/Health Concept Lab bij HAN en zelf levend met Parkinson. Studenten Industrieel Product Ontwerpen, Embedded Systems Engineering en Electro Techniek van de HAN werken hierbij samen met studenten Verpleegkunde en ICT van de CHE. Met de Parkinson Unit van ouderzorgorganisatie De Liemerije ontwikkelen studenten een digitale applicatie waarin allerlei (persoonlijke) informatie en data over Parkinson te vinden is. Daarvoor is het zaak om de al beschikbare data te verzamelen en te koppelen. Hiervoor zullen sensoren, wearables en chatbots aan elkaar te verbonden worden. Dit zal helpen om een beter beeld van cliënten te krijgen en de werklast van zorgmedewerkers te verlichten. Ook zal een groep aan de slag gaan om onderzoek te doen naar nieuwe vormen van feedback om spraak te verbeteren, door middel van een spraaktrainer.

Later dit semester starten studenten van de opleiding Communicatie en Media Design aan de HAN met de ontwikkeling van een game-concept om ouderen te ondersteunen een gezonde leefstijl te ontwikkelen en te behouden. Dit om cognitieve achteruitgang tegen te gaan. Dit doen zijn in opdracht van Sander Hermsen van OnePlanet en het Donders Instituut die het MOCIA (link: mocia.nl)-consortium vertegenwoordigen.

 

Technova College werkt mee aan Digital Orchard

Studenten gaan binnen het agridomein aan de slag met een opdracht voor het Digital Orchard-project van OnePlanet. Dit jaar zijn dat derdejaars ICT/Game Development studenten van het Technova College in Ede. Bij de Digital Orchard wordt onderzocht hoe kennis over het snoeien van boomgaarden te vangen is in een digitaal model, en hoe deze kennis binnen een virtuele omgeving overgedragen kan worden. De Technova-studenten gaan werken aan een multiplayerversie van deze VR-omgeving. Het idee van deze opdracht is dat studenten onderzoeken hoe twee mensen in dezelfde virtuele ruimte met elkaar kunnen leren over snoeien in een leraars- en leerlingrol.

 

Ontwikkeling binnen OpenEd

Dit semester besteed OpenEducatie extra veel aandacht aan ondersteunende werkvormen om het samenwerken tussen studenten van verschillende disciplines en opleidingstypes te stimuleren.

Zo maken studenten tijdens de startbijeenkomst kennis met elkaars vakgebied door een werkvorm die gebaseerd is op het concept disciplinary grounding. Het idee is dat studenten elkaar interviewen over elkaars discipline. Ze gaan onder meer in gesprek hoe een werkdag van de ander eruit ziet en bevragen wanneer ze het als betekenisvol ervaren. Op deze manier leren ze niet alleen iets over andere vakgebieden, ze maken ook kennis met elkaars perspectief en worden zich meer bewust van hun eigen discipline.

Daarnaast helpt OnePlanet studenten om een vliegende start maken met de challenge en de samenwerking door een reeks van drie opdrachten gedurende de eerste zes weken. De studenten van de verschillende opleidingen interviewen allemaal een ervaringsdeskundige en een expert binnen hun onderwerp en delen hun bevindingen en de belangrijkste bronnen die zij gevonden hebben met elkaar tijdens online kennisdelingssessies.

Tenslotte gaan twee groepen studenten RU Onderwijswetenschappen zich binnen het vak De Leeromgeving onderzoek doen voor OpenEd, naar de manier waarop deze leeromgeving interdisciplinaire en multilevel kennisuitwisseling het beste kan stimuleren. Zij gaan daarover advies uitbrengen.

 

Subscribe to our newsletter or follow OnePlanet Research Center on LinkedIn or Twitter!