Activating Parkinson Patients with Sensors (APPS)

Hoe maak je het leven van Parkinsonpatiënten aangenamer en veiliger? Bijvoorbeeld door spraakherkenning in te zetten om hun ‘freeze’ te doorbreken. Het is een van de hulpmiddelen waar studenten van de HAN, het ROC Nijmegen en het ROC Rijn IJssel aan werken in het APPS-project. Het project is onderdeel van het OpenEd programma van OnePlanet Research Center. 

Het onderzoeksteam van studenten ontwikkelt een reeks gepersonaliseerde en draagbare hulpmiddelen ter ondersteuning van Parkinsonpatiënten. Denk – naast spraakherkenning – bijvoorbeeld aan wearables waarmee valdetectie of slikproblemen kunnen worden gemeten.

Dat gebeurt op basis van wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van ‘freezing’ of slik- en spraakproblematiek. Het team vertaalt deze onderzoeksresultaten naar concepten en toont de haalbaarheid daarvan aan door middel van prototyping of testen. Vervolgens bepaalt ze welke technologieën er ontwikkeld kunnen worden.

Interdisciplinair team

In dit project werken studenten van verschillende opleidingen interdisciplinair en multilevel samen: studenten Verpleegkunde van het ROC Rijn IJssel en het ROC Nijmegen en studenten Industrial Design Engineering van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Door hun kennis van techniek, software en de zorg te combineren, kunnen zij integrale oplossingen bedenken voor de problematiek van Parkinsonpatiënten. Ze werken hierin samen met onderzoekers van het Radboudumc, Tech@doptie en OnePlanet Research Center.

ROC Rijn IJssel & ROC Nijmegen

Studenten van het ROC Rijn IJssel en het ROC Nijmegen verzamelen kennis over mensen met Parkinson, geven advies over het gebruik van de technologie in de praktijk en testen de ontwikkelde hulpmiddelen. Ook inventariseren ze hoe de hulpmiddelen passen binnen de werkwijze en procedures in de zorg.

HAN

De studenten van de HAN bestuderen externe signalen die ze meetbaar kunnen maken, ontwikkelen de draagbare sensorhulpmiddelen en de software waarmee zij de verzamelde data kunnen vertalen naar een indicatie van toestand van de patiënt.

Grote uitdaging

De grote uitdaging waar dit team van studenten voor staat is: lukt het om elkaar constructief van feedback te voorzien? En om samen betaalbare technologische hulpmiddelen te ontwikkelen die het leven van Parkinsonpatiënten aangenamer en veiliger maken?