Precision Agriculture, Food & Environment

Precision Agriculture, Food & Environment

Wereldwijde voedselzekerheid vraagt om slimme, klimaatbestendige landbouw en voedselverwerking. OnePlanet Research Center biedt bedrijven door de hele agrifood-keten oplossingen die nauwkeurige, gecontroleerde en duurzame voedselproductie mogelijk maken.  

Stel, we leefden in een wereld waar de kwaliteit van groenten en fruit en de gezondheid van planten en dieren in de veehouderij autonoom en continu gecontroleerd konden worden, en waar nodig bijgestuurd, op de juiste plaats en het juiste moment. Het zou de landbouw en voedselverwerking aanzienlijk duurzamer maken, met een hogere productkwaliteit, een lager verbruik van kunstmest, water en landbouwchemicaliën en minder afhankelijk van menselijke arbeid. Het zou de uitstoot van methaan, distikstofmonoxide (lachgas) en koolstofdioxide verminderen en bijdragen aan het behoud van  biodiversiteit. Landbouwactiviteiten zouden mogelijk worden zonder de fysieke nabijheid van de teler als expert. Het beheer van teeltactiviteiten zou data-gedreven, proactief, geoptimaliseerd en geïndividualiseerd worden. Ook zou het nieuwe kansen bieden voor de productie van vers voedsel op locaties met weinig ruimte – stedelijke gebieden bijvoorbeeld. En retailers zouden hun voedselkilometers aanzienlijk kunnen verminderen door verse producten lokaal en binnenshuis te telen.

Weloverwogen actie

Precision Agriculture, Food & Environment richt zich op de ontwikkeling van sensortechnologieën en digitale toepassingen die slimme precisielandbouw en voedselverwerking mogelijk maken. Met onderzoeksprogramma’s die in de agrifood-sector oplossingen gaan bieden voor real-time monitoring van individuele planten, dieren en hun omgeving. Deze toepassingen stellen telers in staat om efficiënt en circulair te werken, met nauwkeurig afgewogen hoeveelheden nutriënten en een minimum aan agrochemicaliën. Denk bijvoorbeeld aan sensor-oplossingen voor indoor autonomous farming, sensoren die de interne kwaliteit van groenten en fruit monitoren en sensor toepassingen voor het meten van stikstofemissies. Ook wordt gewerkt aan sensoren voor real-time monitoring van voedselkwaliteit en -veiligheid in de voedselproductieketen. Innovaties die circulaire voedselverwerking met een minimum aan voedselverspilling en efficiënt (her)gebruik van hulpbronnen binnen handbereik brengen.

Interdisciplinaire aanpak

OnePlanet hanteert een unieke, interdisciplinaire aanpak, opererend op het snijvlak van landbouw, voedsel en geavanceerde chip- en digitale technologie. De experts die voor OnePlanet werken, zijn verbonden aan vooraanstaande organisaties in hun vakgebied: imec (chip en digitale technologie), Wageningen University & Research (landbouw, voeding, voeding en gezondheid), Radboud Universiteit en Radboudumc (gezondheidszorg). Ze doen toepassingsgericht- en vraag gestuurd onderzoek en werken hierbij nauw samen met de industrie, zowel start-ups als multinationals. Dit levert betekenisvolle innovaties op die economisch levensvatbaar zijn.

Van emerging sensing tot indoor autonomous farming

Verschillende baanbrekende innovaties zijn onderweg. Geavanceerde (geïntegreerde) sensoren om op niet-invasieve wijze de rijpheid van vers fruit te meten is een van de verwachte uitkomsten van Emerging Sensing. In dit innovatietraject wordt ook onderzocht hoe de gezondheid van planten gemonitord kan worden. In Indoor Autonomous Farming ontwikkelt OnePlanet een op sensoren gebaseerd, geïntegreerd dataplatform dat autonome kasproductie en, op termijn, groententeelt in volledig gecontroleerde verticale groenten-flats mogelijk maakt. Digital Orchard legt zich toe op het verzamelen en integreren van gegevens over – en het voorspellen van – de gezondheid van fruitbomen en de kwaliteit van de fruitoogst.

Animal Wellbeing ontwikkelt digitale oplossingen om dierenwelzijn te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, terwijl Digital Food Factory werkt aan nieuwe sensoren en digitale technologieën om real-time inzicht te krijgen in – en maximale controle over – voedselverwerking en -logistiek. De verschillende innovatietrajecten monden uit in de ontwikkeling van ‘digital twins’: AI-geleide, digitale kopieën van planten,dieren en teeltsystemen, die voorspellen welke interventies wanneer nodig zijn, en welk effect dit heeft.

Subthema's

Indoor Autonomous Farming

Digitalisering van de land- en tuinbouw is cruciaal voor een nauwkeurige, duurzame voedselproductie. OnePlanet integreert bestaande en nieuwe sensortechnologieën en vertaalt deze naar bruikbare prototypes.

Food Factory of the Future

Een hogere productkwaliteit, meer opbrengst en minder voedselverspilling zijn de sleutel tot een duurzame voedselproductie. OnePlanet zet nieuwe sensor- en digitale technologie in om real-time inzicht te krijgen in – en maximale controle over – voedselverwerking en -logistiek.

Environmental Impact

Een gezond milieu vraagt ​​om reductie van de uitstoot van stikstof en methaan in de landbouw en inspanningen om de biodiversiteit en de bodemgezondheid te verbeteren. OnePlanet ontwikkelt geavanceerde sensor- en digitale technologie waarmee boeren de impact van hun bedrijfsvoering op natuur en milieu kunnen meten en gericht kunnen ingrijpen.

OpenPlanet_highres
Precision Agriculture, Food & Environment Industrie

Open Planet

OnePlanet Research Center introduceert OpenPlanet;  Een laagdrempelige, digitale omgeving voor ondernemers en organisaties in gezondheid, landbouw en voeding   Stel je voor dat er één  open, veilige data & applicatie omgeving was voor bedrijven en organisaties…

Meer informatie?

Meer weten over geavanceerde sensortechnologieën en data-sciences? Samen met OnePlanet werken aan innovatieve oplossingen voor intelligente, klimaatbestendige landbouw en voedselverwerking? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.