Precision Health, Nutrition & Behavior

Precision Health, Nutrition & Behavior

Preventie van leefstijl gerelateerde ziekten is effectiever en goedkoper dan mensen behandelen als ze eenmaal ziek zijn. OnePlanet Research Center biedt bedrijven de inzichten en technologie die nodig zijn om te komen tot slimme, digitale toepassingen waarmee individuen hun voedingspatroon en leefstijl kunnen verbeteren. 

Dit soort applicaties kunnen elk individu tot in detail inzicht geven in zijn mentale en fysieke gezondheid, maar ook gepersonaliseerd advies om leefstijl gerelateerde ziektes te voorkomen en de kwaliteit van leven bij ziekte te verbeteren. Het welzijn van mensen zou er enorm op vooruit gaan, en de druk op de gezondheidszorg zou aanzienlijk lager worden.

Vroegtijdige preventie

OnePlanet biedt voedings- en farmaceutische bedrijven en aanbieders van digitale gezondheidstools de technologieën die nodig zijn om te komen tot een preventieve aanpak: geavanceerde sensoren, machine learning, kunstmatige intelligentie (artificial intelligence of AI) en real-time analyse. Hiermee zijn gegevens over voeding, gezondheid en leefstijl te verzamelen en te integreren, en is te voorspellen welke kant het op gaat met de gezondheid van een individu. Hoe reageert iemand bijvoorbeeld op een bepaald medicijn? Wat is het effect van een vezelrijke maaltijd op de mentale gezondheid, en op de conditie van het maagdarmkanaal?

Dergelijke informatie, bijeengebracht via geavanceerde apparaten en apps, maakt het mogelijk om gepersonaliseerd advies te genereren. Hiermee worden individuen in staat gesteld om wanneer ze maar willen veranderingen door te voeren in hun voedingspatroon en leefstijl. OnePlanet levert ook gegevens die bedrijven ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen, bijvoorbeeld over markten, doelgroepen en het ontwikkelen van nieuwe gedragsinterventies.

Integrale aanpak

OnePlanet hanteert een effectieve integrale aanpak, waarbij specialisten in de nano- en digitale technologie, en de voedings-, medische, gedrags- en datawetenschappen nauw met elkaar samenwerken. Experts die werken voor OnePlanet zijn afkomstig van organisaties die internationaal voorop lopen in hun vakgebied: imec (chip- en digitale technologie), Wageningen University & Research (landbouw, voeding en gezondheid), Radboud Universiteit en Radboudumc (gezondheidszorg).

Ze voeren zowel laboratorium- als veldstudies uit, in samenwerking met start-ups, multinationals, academische partners en burgers. Deze aanpak garandeert dat wat binnen OnePlanet wordt ontwikkeld verschil maakt in het dagelijks leven, en ondernemerschap stimuleert.

Van ingestibles tot human digital twin

OnePlanet werkt, samen met de academische wereld, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, aan verschillende innovaties. Inslikbare sensoren voor gedetailleerde en niet-invasieve monitoring van ontstekingen in het maagdarmkanaal, vezelopname, eiwitvertering en microbiota-samenstelling is de verwachte uitkomst van Ingestibles. Het innovatieprogramma Smart bathroom for health richt zich op het meten van ontstekings-biomarkers in urine en ontlasting, terwijl in CHILL + wearables bestudeerd worden die inzicht geven in hoe iemands gedrag zijn mentale welzijn en stressniveaus beïnvloedt.

Deze innovatielijnen komen bijeen in de Human Digital Twin: een door kunstmatige intelligentie gestuurde digitale kopie van een mens, die per individu de gezondheidseffecten van interventies in voeding en leefstijl aangeeft.

Contact

Meer weten over de inzet van sensortechnologie en datawetenschappen voor slimme, gepersonaliseerde toepassingen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Subthema's

Verbeteren metabole gezondheid

Diabetes, hart- en vaatziekten en andere metabole aandoeningen hebben een lange aanlooptijd en worden beïnvloed door bijvoorbeeld voeding en leefstijl. Door vroegtijdig deze ziekten op te sporen en mensen gepersonaliseerd advies te geven, kunnen zij hun voeding en leefstijl aanpassen. OnePlanet Research Center biedt bedrijven het inzicht en de technologie voor de ontwikkeling van slimme, digitale toepassingen.

Verbeteren mentaal welzijn

Stress, depressie, burn-out en andere mentale problemen komen steeds vaker voor. Deze aandoeningen lijken verband te houden met ontstekingen en andere aspecten van de lichamelijke gezondheid. OnePlanet Research Center ontwikkelt en combineert inzichten en technologie om het mentale welzijn van individuen te monitoren en te voorspellen, als basis voor gepersonaliseerd voedings- en leefstijladvies.

Meer weten?

Meer weten over de inzet van sensortechnologie en datawetenschappen voor slimme, gepersonaliseerde toepassingen?