Animal Wellbeing

Animal Wellbeing

Minder uitstoot van broeikasgassen  en verbetering van het dierenwelzijn. Dat is wat OnePlanet Research Center onderzoekt in dit traject, in speciaal daarvoor opgerichte “AgriFood Validation Labs”.

Samen met netwerkpartners en onderwijsinstellingen ontwikkelt OnePlanet nieuwe digitale concepten voor duurzame veehouderij. Met speciale aandacht voor dier vriendelijkere en duurzamere productie van dierlijke eiwitten en producten.

Shutterstock 1633872430