EFRO x3D

EFRO x3D: digitale technologie voor dierenwelzijn en -gezondheid

Innovaties aanjagen op het gebied van ICT & diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn. Daar draait het om in het cluster- en netwerkproject x3D.

Het EFRO-project x3D is een samenwerking tussen Wageningen Livestock Research, Hogeschool Van Hall Larenstein, Saxion Hogeschool, Universiteit Twente en OnePlanet Research Center. x3D staat voor informatie-, communicatie- en sensortechnologie voor het monitoren van diergedrag, diergezondheid en dierenwelzijn.

Innovaties

In het project initiëren, bevorderen en versterken de partners de samenwerking tussen het (MKB) bedrijfsleven, kennisinstellingen en eindgebruikers. Dit leidt tot x3D innovaties die bijdragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio Oost-Nederland.

Projectactiviteiten bestaan uit het verbinden van stakeholders via een gezamenlijke roadmap, het organiseren van inspiratie- en matchmakingbijeenkomsten, het ontwikkelen van valorisatie- en samenwerkingsprojecten, coaching in groepen van MKB-ondernemers en de promotie van het x3D cluster.

EFRO

EFRO x3D wordt gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) & Operationeel Programma Oost (OP Oost) binnen de Europese Unie.

 

 

Shutterstock 1746798746

Vragen of meer informatie?