Het Babylab

Koliek – veelvuldig huilen door baby’s – kan grote stress veroorzaken bij de ouders. De oorzaak en de betekenis ervan zijn vaak onbekend. Daarom ontwikkelen studenten van de CHE en de RU tools die baby’s, ouders en zorgverleners helpen om het huilen te verminderen. Het Babylab is een van de projecten binnen het OpenEd programma van OnePlanet Research Center. 

Het team van studenten wil inzicht krijgen in huilgedrag. Wat is de oorzaak van veelvuldig huilen? Wat zegt het over de toestand van een baby? Is er iets aan de hand met zijn of haar ontwikkeling of welzijn? Om daar achter te komen zal het team huilgedrag determineren en classificeren. Vervolgens zal zij ideeën voor interventies en tools ontwikkelen die de baby, de ouders en de zorgverleners helpen om het huilen te verminderen.

Interdisciplinair team

Studenten van verschillende opleidingen werken interdisciplinair en multilevel samen in dit onderzoek. Studenten Verpleegkunde van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en studenten Science Management and Communication van de Radboud University (RU) werken samen met onderzoekers van het Donders Institute en van OnePlanet Research Center.

Met deze samenstelling zijn alle benodigde expertises aanwezig:

  • De CHE-studenten doen literatuuronderzoek, onder andere naar de rol van zorgverleners in de verpleging van koliek en hoe zij het beste kunnen bijdragen.
  • De RU-studenten onderzoeken vooral wat onderzoekers nodig hebben om meer te weten te komen over koliek. Wat is er al beschikbaar op de markt en waar is behoefte aan? Een van de uitdagingen waar zij tegen aan zullen lopen is naar verwachting: hoe krijg je voldoende kwalitatieve data (opnames van huilende baby’s) die mag worden gebruikt voor analyses?
Screenshot 2020 11 12 At 16.16.52