Sensing Emissions

Sensing Emissions

OnePlanet Research Center werkt aan kwantificeren van de impact van agrarische bedrijvigheid op de omgeving en natuur, middels fijnmazige sensor netwerken. 

Of het nu gaat om stikstof in de lucht of nitraat in het oppervlaktewater, alle aandacht is gevestigd op de juiste waarden. Maar hoe meet je ze? OnePlanet Research Center ontwikkelt nieuwe technologieën die nauwkeurige en langdurige on-site metingen mogelijk maken, geschikt voor verschillende eindgebruikers.

Voor het meten van de luchtkwaliteit ontwikkelt OnePlanet fijnmazige sensor netwerken. Inclusief digitale omgeving voor data-ontsluiting. Deze technologie verschaft inzicht in lokale emissies.

Om stoffen als nitraat te kunnen meten in het oppervlaktewater ontwikkelt OnePlanet met partners een handheld nitraat sensor. Deze sensor stelt boeren in staat om zelf nitraat metingen uit te voeren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld nitraat lekken naar het oppervlaktewater detecteren.

Screenshot 2020 11 25 At 10.08.50

Meer weten?

Neem contact op!