Mood & Eating Behaviour project

Mood & Eating Behaviour project

Het doel van het ‘Mood & Eating Behaviour-project’ bij OnePlanet Research Center is om inzicht te krijgen in het verband tussen stemming en eetgedrag. De doelstelling op lange termijn is om mensen te helpen met ‘just-in-time’ interventies om de stemming en hun gezondheid te verbeteren.

Slimme SnackBox

De slimme SnackBox is een tool, ontwikkeld in OnePlanet Research Center, om de voedselconsumptie te beoordelen. De nadruk ligt op drankjes en snacks die je tussen de maaltijden door nuttigt. Dit wordt in het dagelijks leven ook wel snackgedrag genoemd.

In Nederland zien we dat gemiddeld 30% van de dagelijkse calorie-inname uit tussendoortjes komt. Bij jongeren en volwassenen met overgewicht kan dit zelfs rond de 50% liggen. Naast de voor de hand liggende relatie tussen snackgedrag en fysieke gezondheid, heeft snacken ook een bijzonder sterk verband met mentale gezondheid. Waar honger vaak de belangrijkste factor is in de hoeveelheid consumptie tijdens de maaltijden, is dit voor tussendoortjes de stemming en het mentale welzijn.

De calorie-inname van tussendoortjes

Er zijn nogal wat laboratoriumstudies die aantonen dat stemmingen invloed hebben op de calorie-inname via tussendoortjes. Stemmingen zoals verdriet of stress beïnvloeden het snackgedrag. Met de slimme SnackBox is OnePlanet in staat deze bevindingen te repliceren in een natuurlijke omgeving, op het werk of thuis.

Doordat de SnackBox nauwkeurig kan bepalen wanneer een snack wordt geconsumeerd, is het ook mogelijk om de relatie tussen snacken en fysiologie, zoals hartslag, in een natuurlijke setting te onderzoeken, waarbij draagbare sensoren als aanvullende input worden gebruikt.

Het in kaart brengen van deze relaties helpt ons bij:

  1.  inzicht in besluitvorming en impulsbeheersing met betrekking tot snackgedrag op groepsniveau.
  2. het voorspellen van toekomstige snackgebeurtenissen op individueel niveau.

Dit laatste kan bijvoorbeeld ook teruggekoppeld worden aan de gebruiker om zo het zelfbewustzijn van de gebruiker te vergroten. Deze feedback-loop is effectief gebleken in andere leefstijlinterventieprogramma’s op bijvoorbeeld stress. Met de slimme SnackBox kunnen we dit  toepassen op snackgedrag.

SanckBox with treats and apple juice