Succesvolle OpenEd leerwerkplaatsen in agridomein krijgen vervolg

Succesvolle OpenEd leerwerkplaatsen in agridomein krijgen vervolg

Twee leerwerkplaatsen waarin gewerkt is aan innovatieve oplossingen binnen het agridomein, zijn met succes afgesloten. Studenten hebben belangrijke gesprekken met boeren gevoerd over het gebruik van bodemsensors, en is er advies gegeven over het proces en de digitalisering van bemonstering door boeren.

Bodemmonsters 2 S1 2023 (2)_ed

De OpenEd leerwerkplaatsen vallen binnen het OpenEducatieprogramma, waarbij het doel is studenten en docenten aan mbo, hbo en universiteit voor te bereiden op een toekomst met digitale en chip-technologie. Sinds februari 2020 werken diverse Gelderse onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden hierbij samen. OnePlanet ontwikkelt deze leerwerkplaatsen samen met docenten en het MKB, zodat studenten van verschillende studierichtingen en niveaus samen vaardigheden opdoen voor de toekomst.

Naast de leerwerkplaatsen die er zijn in het zorgdomein is het ook in de agrisector belangrijk om te onderzoeken welke rol digitale technologie kan spelen om uitdagingen het hoofd te bieden, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

 

Leerwerkplaats Bodem-leven sensor

Zo deden studenten van Aeres Hogeschool, Radboud Universiteit (RU) en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) afgelopen semester onderzoek naar een (nog te ontwikkelen) bodemlevensensor, in opdracht van OnePlanet en PHD’er Roosa Boone (RU). Boone werkt aan de ontwikkeling van een bodemsensor, die in staat is om gasvormige verbindingen in de bodem te detecteren. De sensor kan een rol gaan spelen bij het vaststellen van bodemgezondheid. Door grasland en bodembeheer kan de microbiële gemeenschap in de bodem veranderen, en de sensor kan dit opmerken. Studenten van Aeres Dronten interviewden tijdens hun leerwerkplaats verschillende boeren in de Ooijpolder over de sensor. Waar moet een dergelijke sensor aan voldoen om praktisch nut te hebben voor een boer?

De studenten ondervonden dat boeren veel interesse hebben in biologische processen, bacteriën en schimmels in de bodem, maar nog niet zoveel inhoudelijke kennis hebben over VOC’s (vluchtige organische stoffen). De boeren willen nog meer inzicht te krijgen in de effecten van verschillende manieren van bemesten en bewerken van grond. Vooral voor boeren die een switch gaan maken naar werken met minder gewasbeschermingsmiddelen blijkt de sensor interessant.

De studenten vonden het interessant om te brainstormen met boeren en tegelijkertijd samen te werken met de universiteit. Ze merkten dat het belangrijk is om boeren vroeg te betrekken in het proces bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie. “Ik ben trots op de rol die ik als bruggenbouwer tussen onderzoek en eindgebruiker heb kunnen spelen”, aldus een Aeres-student. Volgens Rosa Boone zijn de bevindingen heel bruikbaar voor haar onderzoek. “Met name de verschillen tussen soorten boeren en hun wensen met betrekking tot de functionaliteiten en het gebruik van de sensor geeft veel inzicht en aanknopingspunten voor het vervolg.”

Tweede pad: Onderzoek naar bemonstering

Studenten van de RU en HAN deden in hetzelfde gebied onderzoek naar optimale manier om VOC’s te bemonsteren. Zij deden verschillende experimenten in het grasland in de Ooijpolder en onderzochten onder meer de beste manier van grondboren en de verstoringen die in de bodem optreden als gevolg van bemonstering.

Ze gaven aan erg enthousiast te zijn over het veldwerk en de samenwerking met studenten van Aeres in het vervolg te willen intensiveren, omdat de verschillende invalshoeken en perspectieven op het project ‘ontzettend interessant en leerzaam’ zijn.

De leerwerkplaats krijgt in januari 2024 een vervolg. Daarin is het doel om de bevindingen wetenschappelijk verder te onderbouwen.

 

Leerwerkplaats Digitaliseren monsters mest en voerketen

In opdracht van Wageningen University & Research (WUR) en Eurofins zijn studenten ICT van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en studenten van de minor Supply Chain Management van Aeres Dronten aan de slag gegaan met een onderzoek naar de digitalisering van bemonstering. Op dit moment wordt het labelen van de bemonstering handmatig gedaan, met groot risico op fouten. WUR en Eurofins hebben de studenten gevraagd de keten van bemonstering in kaart te brengen en met een digitale oplossing te komen.

Studenten van Aeres zijn met melkveehouders in gesprek gegaan om te onderzoeken wat er voor de boer geoptimaliseerd kan worden in het proces. Het blijkt dat boeren over het algemeen tevreden zijn: het proces zelf behoeft geen grote veranderingen of verbeteringen. Het blijkt wel dat de meeste melkveehouders alleen kijken naar VEM- (energie) en DVE- (eiwit) waarden, en dat de rest van het rapport te ingewikkeld en uitgebreid is. Dit sturen de boeren meteen door naar externe adviseurs, die op basis daarvan een voeradvies geven. De studenten geven het advies om twee versies te maken; één simpel en visueel, gericht op de boer zelf, en één meer uitgebreid, gericht op de externe adviseurs. Mogelijk kan het uitgebreide rapport ook direct naar de adviseur gestuurd worden.

Eurofins geeft aan het beeld dat de studenten schetsen te herkennen en dat er inderdaad ruimte is voor versimpeling en visualisaties in de rapporten. De studenten zelf hebben veel geleerd van het doen van onderzoek; het zelf helder boven tafel krijgen van de vraag , proactief er op uitgaan om de opdracht helder te krijgen en hun netwerk mobiliseren om de vragen beantwoord te krijgen.

Tweede pad: Digitaliseren van bemonstering

De studenten ICT van de CHE bedachten daarnaast een oplossing voor het digitaliseren van de keten van bemonstering. Daarbij hebben ze heel goed gekeken naar het huidige proces, zodat er geen nieuwe systemen opgetuigd hoeven te worden. Op korte termijn adviseren de studenten om de handmatige labeling te automatiseren middels QR codes op de formulieren. Op de langere termijn adviseren de studenten om ook de locaties van de bemonstering te automatiseren.

Marcia Stienezen van WUR geeft aan heel blij te zijn met de oplossingen. Met name ‘het gebruik van polygooniconen op digitale kaarten, gekoppeld aan Farmmaps, is een creatieve en vernieuwende oplossing die veel van de huidige problemen kan oplossen’. Komend semester gaat onderzocht worden hoe deze digitale oplossingen daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. Daarmee krijgt ook deze OpenEd leerwerkplaats een vervolg.

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Linkedin en twitter!