OnePlanet Research Center OpenEd

100 Verpleegkunde studenten van ROC Nijmegen pitchen hun innovatieve ideeën tijdens de Zorgtechnologie Challenges

De meeste zorgprofessionals krijgen nu al veel te maken met digitale technologie. Daarnaast zal technologie een steeds grotere rol gaan spelen vanwege de vergrijzing en het toenemende tekort aan medewerkers in de zorg. Daarom is zorgtechnologie sinds kort een verplichting in de beroepsopleidingen Zorg en Welzijn. 

ROC Nijmegen, Tech@doptie en OnePlanet hebben samen met vijf klassen van het derde jaar Verpleegkunde een 15 weken durende innovatieve pilot gedaan. Hierin werd zorgtechnologie geïntegreerd in het vak Kwaliteitszorg en Onderzoeksvaardigheden.  Het doel van de pilot is om  studenten beter toe te rusten op de beroepspraktijk van de toekomst.

De studenten gingen aan de slag voor 3 doelgroepen van de drie bestaande OpenEducatie leerwerkplaatsen:

  • Mensen levend met de ziekte van Parkinson
  • Mensen met Dementie
  • Kinderen en jongeren met Obesitas

Iedere klas richtte zich op één van de deze doelgroepen. De studenten zijn in kleine groepjes aan de slag gegaan met de onderstaande vragen voor hun praktijkonderzoek:

  • Hoe kan zorgtechnologie het leven van de zorgvrager verbeteren?
  • Op welke manier kan zorgtechnologie bijdragen om van de huidige naar de gewenste situatie te komen?
Procesbeschrijving van huidige situatie met inzet zorgtechnologie naar de gewenste situatie.

“Opvallend was dat de studenten de eindpresentaties heel serieus namen. … De komst van de opdrachtgevers, andere studenten en ervaringsdeskundigen hebben daar zeker een belangrijke rol in gespeeld. … De studenten voelen een grote mate van verantwoordelijkheid om een goede presentatie neer te zetten”.

Woensdag 5 april was de feestelijk afsluiting van het project. De studenten hebben hun onderzoeksresultaten en verbeteradviezen gepresenteerd aan externe gasten waaronder ervaringsdeskundigen en studenten uit andere vakgebieden van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Christelijk Hogeschool Ede en RijnIJssel.

Een greep uit de innovatieve technologische opbrengsten van de Zorgtechnologie Challenges

1. Mentaal welzijn van mensen levend met de ziekte van Parkinson

Eén groep studenten bedacht het concept voor een speciaal restaurant voor mensen met Parkinson.

Restaurant Picobello

Bezoekers kunnen daar zonder schaamte met trillende handen en aangepast bestek samen eten en elkaar ontmoeten. Er worden lijnen met een laser op de grond geprojecteerd waardoor zij beter kunnen lopen en zelfstandig uit een freeze kunnen komen (een freeze of gait is het onvermogen om te bewegen, het lijkt alsof de voeten aan de grond zijn vastgeplakt).  Een soundsystem zorgt voor muziek met de juiste ‘beats per minute’ die de motoriek bevorderen. Ook staat er dopamine-rijk voedsel op de menukaart.

Bob de Timer

Deze timer heeft overeenkomsten met bestaande sociale robots, die mensen helpt herinneren om kleine taken uit te voeren en bijvoorbeeld medicatie in te nemen. Bob de Timer vraagt ook naar de gemoedstoestand en verzamelt data die op termijn bepaald gedrag kunnen voorspellen. De naam lijkt regelrecht van een reclamebureau te komen.

“Openhartige gesprekken tussen studenten en ervaringsdeskundigen die inzicht in de verschillende perspectieven geven. … Dit soort uitwisseling is heel behulpzaam om bewust bekwame professionals op te leiden”.

Om de ideeën op waarde te schatten waren ervaringsdeskundigen uitgenodigd die in gesprek met de studenten gingen en hen van feedback voorzagen. Opvallend was hoe goed de studenten geluisterd hebben naar de wensen en behoeftes van de doelgroep. Tijdens het ontwikkelproces werden veel concepten enthousiast ontvangen, maar soms werden toepassingen als stigmatiserend ervaren. Dit soort gesprekken zijn enorm waardevol om studenten op te leiden tot bewust bekwame beroepskrachten.

2. Zingeving en welzijn van mensen levend met de ziekte van Parkinson

Uit deze klas kwam bijvoorbeeld het idee van een matching app. Dit is géén dating app maar een app die gebaseerd is op de behoefte om in contact te komen met gelijkgestemden.

Buddy app

In de app kan er een matching plaatsvinden op basis van leeftijd, fase van ziekte en interesses. De ervaringsdeskundigen hadden wel oren naar dit idee.

Opvallend was de wijze waarop studenten omgingen met het uitdagende krachtenveld rondom de complexe vraagstukken. Ze hebben daarbij goed de mens en zijn/haar behoeften centraal gesteld. Kansen en risico’s zijn goed in kaart gebracht, evenals wet- en regelgeving.

Kortom in dit project hebben de studenten zowel hun onderzoeksvaardigheden, vakdeskundigheid en technologische expertise ontwikkeld.

Studenten en docent aan tafel

 “In dit project zijn 4 vakken als het ware samengevoegd; onderzoeksvaardigheden, vakdeskundigheid en kwaliteitszorg, kennis van een ziektebeeld en de doelgroep en technologische expertise ontwikkelen”.

3. Fysieke gezondheid en zelfredzaamheid van mensen levend met de ziekte van Parkinson

In deze groep is een toepassing van ”oortjes” in de oren bedacht. Via een podcast wordt een gepersonaliseerde dag-activering aangeboden. Wat belangrijk is omdat sommige mensen neigen naar passiviteit. Ook kan de ‘freeze’ worden opgelost door muziek aan te bieden met de juiste ‘beats per minute’.

Rudie van de Heuvel, de hoofddocent van Industrieel Product Ontwerpen (HAN) en zelf levend met de ziekte van Parkinson, was onder de indruk van dit concept.

“Dat studenten veel inhoudelijke kennis over de ziekte van Parkinson hebben opgedaan is een prachtige bijvangst”.

Studenten en docenten geven in de evaluaties aan dat ze bijvoorbeeld veel kennis hebben opgedaan over de ziekte van Parkinson. Door die inzichten is een groep studenten op het idee gekomen om een apparaat te ontwikkelen dat vitamine B12 kan detecteren. Vitamine B12 wordt namelijk afgebroken door Levodopa, een medicijn voor mensen met Parkinson, dat dezelfde werking heeft als dopamine.

4. Zelfbeschikking en autonomie voor mensen levend met Dementie

Een groep studenten hebben een inhoudelijk sterk onderzoek gedaan naar het effect van een verstoord dag- en nachtritme op het functioneren van mensen met dementie. Zij hebben aanbevelingen gedaan om bestaande technologieën met sensoren op een andere manier in te zetten zodat het verschil tussen dag en nacht duidelijker wordt.

5. GO! Digital Een Gezonde Leefstijl voor kinderen en jongeren met obesitas

De studenten van deze klas presenteerden hun aanbevelingen aan Annejet Plaisier, de kinderarts van ziekenhuis Rijnstate en medisch verantwoordelijk voor Gezond Onderweg. Een groep was van mening dat het probleem van overgewicht begint bij een verkeerd zelfbeeld en koos er daarom bewust voor om af te wijken van de oorspronkelijke opdracht en zich niet te richten op gezonde leefstijl, maar op het zelfbeeld van basisschool leerlingen. Thea van Kemenade, directeur van OnePlanet Health, sprak haar bewondering uit voor het lef van de studenten om deze keuze te maken. Een mooi voorbeeld hoe studenten worden empowered om de eigen regie te nemen.

Samen leren en verder ontwikkelen

Studenten, docenten en het OnePlanet OpenEd doen samen onderzoek binnen de pilot van de Zorgtechnologie Challenges.

Het doel van dit project was enerzijds om de onderzoeksvaardigheden van studenten en docenten te verbeteren en anderzijds om hun zorgtechnologische kennis en vaardigheden te vergroten. Aan het begin en het einde van het project hebben de studenten anoniem een online vragenlijst ingevuld met vragen over hun onderzoeksvaardigheden en het vermogen om (zorg)technologie te vinden en vaardig te gebruiken. Die laatste twee zijn basisprincipes die uit het V model, dat mede ontwikkeld is door Saxion Hogeschool.

Uit het onderzoek komen een aantal interessante dingen naar voren.

Hoewel de studenten zelf van mening zijn dat zij voorafgaand aan het project al een goed idee hadden van het doen van een praktijkonderzoek, blijkt na afloop van het project dat zij vinden dat ze progressie hebben gemaakt en nu beter in staat zijn een onderzoeksvraag te formuleren en op basis van hun onderzoek een verbeter-advies te geven. In die zin is het project een mooie voorbereiding op het vierde jaar waarin zij zelfstandig een onderzoek moeten doen.

Ook geven studenten aan dat hun bekendheid met zorgtechnologie vergroot is.

Ik weet wat zorgtechnologie is. Getoond in circeldiagram voor en an de challenge. Van 52% naar 82%.

En op het gebied van zorgtechnologische vaardigheden geven de studenten aan beter te weten hoe ze zorgtechnologie kunnen vinden en technologie kunnen selecteren voor een zorgvraag. Ook geven studenten geven aan een collega beter te kunnen vertellen over de mogelijkheden van zorgtechnologie na afloop van het project, ten opzichte van daarvoor.

 “Voor mij was het als docent ook een uitdagende zoektocht, vooral naar mijn rol als coach in projecten als dit. … Het project startte als een proces van ‘trial and error’ en is overgegaan in een geoliede machine”.

Wel kwam uit de evaluatie naar voren dat de studenten de onzekerheid van het doen van een onderzoek als lastig en onduidelijk hebben ervaren en dat op het gebied van stapsgewijze begeleiding verbetering mogelijk is. De begeleidende docenten herkennen dat het spannend en lastig is, als je iets moet doen waarvan je van te voren niet weet wat de uitkomst is.

“Sommige studenten kwamen in hun kracht door zelf na te denken en vrij te denken. … Hun creativiteit groeide echt gedurende het project”.

Deze nieuwe vorm van onderwijs was onwennig voor de studenten. Ze leerden omgaan met een open proces en werden aangezet tot zelfstandig denken en het ontwikkelen van een kritisch en onderzoekende houding. Dat was soms lastig, maar de uiteindelijke resultaten en opbrengsten tonen aan dat deze vorm van onderwijs erg leerzaam is. De studenten ondervonden dat nieuwsgierigheid en doelgerichtheid ook van belang is bij het doen van onderzoek.

Hoewel aanpassing van het programma op een aantal vlakken nodig is, is deze pilot gezamenlijk positief geëvalueerd. Er is besloten dat zorgtechnologie een vaste plek krijgt in het curriculum van Verpleegkunde van ROC Nijmegen. Na de zomervakantie gaan we de verbeterpunten uit de evaluatie verwerken in de module. En we gaan samen leren om het een volgende keer beter te doen.

In januari 2024 gaan we weer een grote kick-off organiseren voor alle derdejaars Verpleegkunde BOL studenten van ROC Nijmegen. Wij zien al naar uit!

Lees meer over het OnePlanet OpenEducatie-programma.

Heb je vragen of wil je ons iets zeggen, dan kan je een mail sturen naar: angelique.brinkman@ru.nl.

banner zorgtechnologie challenges 5 april

 

logo OnePlanet Research Center      logo techadoptie

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Linkedin en twitter!