Activating Parkinson Patients with Sensors

OnePlanet Research Center OpenEd leerwerkplaats

Activating Parkinson Patients with Sensors.

In de leerwerkplaats Activating Parkinson Patients with Sensors (APPS) van het OpenEducatieprogramma van OnePlanet Research Center werken studenten van verschillende opleidingen samen aan onderzoek en ontwikkeling van gepersonaliseerde, modulaire en draagbare sensoren om de levenskwaliteit van mensen met Parkinson te verbeteren. Half januari van dit jaar presenteerde een groep van 25 betrokkenen de eindresultaten van het afgelopen semester. Ditmaal lag de focus op ‘on-body networks’ en het meten en terugkoppeling van motorische en niet-motorische symptomen van Parkinson.  

Feedback tools for Parkinson patients

Machine voor tactiele feedback voor de Parkinson voicetrainer app

Studenten van het Health Concept Lab van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (Industrieel Product Ontwerpen, Embedded Systems Engineering en Elektrotechniek) werkten samen aan een feedbackmachine voor de Parkinson voicetrainer app. Voor mensen met Parkinson is het van belang rustig en laag te blijven praten. De mobiele voicetrainer applicatie helpt ze daarbij. Het probleem is echter dat deze app scherm-gebaseerde feedback geeft. Daardoor moeten mensen met Parkinson terwijl ze een gesprek voeren en hun spraak oefenen, een dubbeltaak uitvoeren. De HAN studenten ontwikkelden een modulaire feedback machine, met feedback in de vorm van onder andere trilling, LED en pulse, waarmee onderzocht kan worden voor welke vorm van tactiele feedback degene met Parkinson de voorkeur heeft.  Voor alle betrokken studenten is zo’n samenwerking een uitdaging, omdat ze allemaal over de muren van de eigen expertise moesten kijken én werken. Hoe organiseer je dit en wat is de leeropbrengst?  “Het is de studenten in 20 weken gelukt om samen een originele, relevante en complexe feedbackmachine te bouwen, met een professionele en aantrekkelijke uitstraling“, aldus de feedback van OnePlanet Research Center.   

Persoonsgericht contact voor verbeterde kwaliteit gesprek met zorgverlener

Ook onderzochten studenten Verpleegkunde van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) op welke manier in de toekomst een deel van de zorg meer op afstand georganiseerd kan worden, zodat in het contact tussen zorgverlener en patiënt een meer kwalitatief gesprek gevoerd kan worden. Tijdens de eindbijeenkomst stond de quote ‘what matters most’ van Xander van Ruissen, die zelf leeft met de ziekte van Parkinson, centraal. De groep verpleegkundestudenten van de CHE heeft hier heel goed naar geluisterd en de focus gelegd op een meer persoonsgerichte benadering. Zij hebben het aangedurfd hun oorspronkelijke onderzoeksvraag los te laten. “Hen kenmerkt een open en onderzoekende houding, op basis van voortschrijdend inzicht is de focus gelegd op een persoonsgerichte benadering van mensen met Parkinson.” 

Cloudoplossing voor bijhouden en presentatie van sensor gegenereerde data

De ICT studenten van de CHE hebben een cloud-oplossing ontworpen voor het loggen en presenteren van de sensor-data voor de zorgverlener in co-creatie met de studenten van het HAN Health Concept Lab. “Door de keuzes die de ICT studenten gedurende het ontwerpproces hebben gemaakt, hebben alle betrokkenen nieuwe inzichten gekregen en veel geleerd.” 

Kick-off bijeenkomst voor nieuwe semester

Op 15 februari 2023 is de startbijeenkomst van het nieuwe semester. Ook studenten Verpleegkunde van ROC Nijmegen sluiten dit keer aan. Ouderzorg organisatie De Liemerije is opdrachtgever. Tijdens gesprekken gaven zij aan dat zij graag een vervanging van de papieren versie van de vragenlijst ‘Parkinson in Beeld’ willen, die meegenomen moet worden naar het consult met de Parkinson specialist. Studenten richten zich enerzijds op het verzamelen van data via wearables. Op deze wijze is er tijdens een fysiek consult tijd over om ‘what matters most’ te bespreken. Anderzijds onderzoeken studenten op welke manier dataverzameling voorafgaand aan het consult via een conversational agent of chatbot het beste vorm kan krijgen.  

De kick-off bijeenkomst staat in het teken van kennis maken met elkaar en uitwisseling wie, waar, wanneer aan gaat werken. Ook gaan de studenten meteen hands-on aan de slag met sensortechnologie tijdens een ontwerpopdracht. Een mooie oefening in out of the box denken.  

Die menselijke maat, waar we in het begin van dit artikel naar verwezen, daar verwachten wij met de opzet van onze programma’s ruimschoots aan te voldoen.   

students watching a presentation on Parkinson

OnePlanet OpenEducatie-programma 

Sinds februari 2020 werken diverse Gelderse onderwijsinstellingen (Rijn IJssel, ROC Nijmegen, CHE, HAN), zorgorganisaties en andere geïnteresseerden samen binnen ‘OpenEd leerwerkplaatsen’. Binnen dit programma ontwikkelt OnePlanet samen met docenten, het MKB, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties in Gelderland leerwerkplaatsen waarin studenten van verschillende studierichtingen en niveaus samen vaardigheden opdoen die in de toekomst belangrijk zijn.  

In de leerwerkplaatsen buigen studenten van verschillende disciplines (techniek/ ICT/ zorg/ welzijn) en opleidingsniveaus (mbo/ hbo/ wo) zich over uitdagende ‘challenges’ waarin zij samen slimme oplossingen bedenken voor actuele maatschappelijke vraagstukken rondom de invloed van technologie in het zorg- en welzijnsdomein. En ondertussen werken ze aan hun digitale vaardigheden. In de leerwerkplaatsen werken docenten, studenten en ontwikkelaars intensief samen vanuit het eigen vakgebied en perspectief. Ook worden zorgvragers nauw betrokken om samen te onderzoeken en te leren van elkaar.  

Zo’n leerwerkplaats is nodig omdat de snel veranderende maatschappij heel andere eisen stelt aan de toekomstig beroepsbeoefenaars. Met name in de zorgsector zal meer werk, door minder mensen verricht moeten worden. Digitale technologie wordt vaak geopperd als oplossing maar op welke manier kan dit zonder de menselijke maat te verliezen?   

OnePlanet Research Center is vanuit het OpenEducatie-programma initiator en facilitator van deze samenwerking en co-creatie. OnePlanet is een onderzoekscentrum en een samenwerking tussen Wageningen University & Research, Radboud Universiteit, Radboudumcen imec 

Het doel van het OpenEducatie programma is het voorbereiden van studenten en docenten aan MBO, HBO en universiteit op een toekomst met digitale en chiptechnologie.  

 

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Linkedin en twitter!