Samenwerking in OpenEd Leerwerkplaats Grip op Gras 2.0 

Uitdagende samenwerking in de OnePlanet Research Center OpenEd Leerwerkplaats Grip op Gras 2.0

In de leerwerkplaats Grip op Gras 2.0 van het OpenEducatie-programma van OnePlanet Research Center werken studenten van verschillende opleidingen samen aan een online managementtool voor melkveehouders. Een interdisciplinair project in opdracht van de Wageningen University & Research, waarin de ICT-ers van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) in de wereld van de weidegang en de melkveehouderij doken, en de Aeres studenten Veehouderij hun domein kennis en expertise inbrachten. Half januari van dit jaar presenteerden zij de eindresultaten van het afgelopen semester. Zij schreven onderstaande blog en maakten een poster.  

“In de afgelopen maanden zijn drie studenten van de Christelijke Hogeschool in Ede in samenwerking met drie studenten van Aeres Hogeschool in Dronten bezig geweest met het maken van Grip op Gras 2.0. De studenten van de Aeres hogeschool volgen de Proeve van Bekwaamheid Grasland & Beweiding.

Grip op Gras 2.0 is een applicatie die melkveehouders helpt met het weidemanagement en ondersteunt de rantsoenkeuzes op stal gedurende de weideperiode.

De studenten van de CHE hebben veel kennis over het ontwikkelen van een applicatie en de Aeres studenten over de betreffende aspecten op een melkveebedrijf. Op die manier vullen zij elkaar aan wat tot een win-win situatie leidt. Eind januari zijn de eindresultaten van de ontwikkelde applicatie gepresenteerd. Deze resultaten dienen als basis voor de verdere ontwikkeling van Grip op Gras zoals die momenteel beschikbaar is voor de praktijk in Farmmaps: https://farmmaps.eu/nl/editor/plan . 

De samenwerking met de CHE studenten was uitdagend. De studenten merkten al snel op dat er een kloof aan technische kennis heerste. De Aeres studenten hadden beperkte kennis over de applicatie die ontwikkeld zou worden en de CHE studenten over het reilen en zeilen op een melkveebedrijf. De CHE studenten hebben een enorme groei in kennis over een melkveebedrijf doorgemaakt. De interesse in de technologie is bij ons zeker opgewekt en we zijn ook gaan inzien dat technologie ons als melkveehouders in de toekomst veel kan brengen. Deze samenwerking werd gefaciliteerd door OnePlanet Research Center. “ 

screenshot van de presentatie Grip op Gras 2.0 met een link naar de pdf.

Open de Poster Presentatie Grip op Gras2.0 (pdf)

OnePlanet OpenEducatie-programma 

Sinds februari 2020 werken diverse Gelderse onderwijsinstellingen (CHE, Aeres, HVHL, Fruittech Campus en Yuverta) en andere geïnteresseerden samen binnen ‘OpenEd leerwerkplaatsen’. Binnen dit programma ontwikkelt OnePlanet samen met docenten en het MKB, in Gelderland leerwerkplaatsen waarin studenten van verschillende studierichtingen en niveaus samen vaardigheden opdoen die in de toekomst belangrijk zijn.

In de leerwerkplaatsen buigen studenten van verschillende disciplines (techniek/ ICT/ en agrifood opleidingen) en opleidingsniveaus (mbo/ hbo/ wo) zich over uitdagende ‘challenges’ waarin zij samen slimme oplossingen bedenken voor actuele maatschappelijke vraagstukken rondom de invloed van digitale technologie in het agrifood domein. En ondertussen werken ze aan hun digitale vaardigheden. In de leerwerkplaatsen werken docenten, studenten en ontwikkelaars intensief samen vanuit het eigen vakgebied en perspectief.

Zo’n leerwerkplaats is nodig omdat de snel veranderende maatschappij heel andere eisen stelt aan de toekomstig beroepsbeoefenaars. De vraag is welke rol digitale technologie kan spelen om de uitdagingen in de agrifood sector op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en circulariteit het hoofd te bieden.

OnePlanet Research Center is vanuit het OpenEducatie-programma initiator en facilitator van deze samenwerking en co-creatie. OnePlanet is een onderzoekscentrum en een samenwerking tussen Wageningen University & Research, Radboud Universiteit, Radboudumcen imec 

Het doel van het OpenEducatie programma is het voorbereiden van studenten en docenten aan MBO, HBO en universiteit op een toekomst met digitale en chiptechnologie.  

Studenten ICT en studenten veehouderij ontwikkelen in de wei bij de koeien

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Linkedin en twitter!