Proeftuin stikstofmeetnet Gelderland: Versnelling technologie ontwikkeling

Proeftuin Stikstofmeetnet

Achtergrond

In september 2022 heeft de provincie Gelderland, nav de positieve resultaten met de huidige stikstofsensor,  OnePlanet Research Center uitgedaagd tot het versnellen van de initiële technologische roadmap voor het meten van stikstofcomponenten. Hierbij is nadrukkelijk uitgesproken om, naast toewerken naar gevalideerde sensoren waarvan de metingen juridisch geborgd kunnen worden, ook al te kijken wat er al mogelijk is met de huidige (electrochemische) technologie.
Het resultaat was een meerjarig technologische roadmap gestoeld op voortbouwen en versnellen met bestaande sensortechnologie en in parallel werken aan toekomstige sensortechnologie.

 

Krachten bundelen

De stikstof opdracht waar we in Nederland voor staan is groot. OnePlanet Research center werkt aan een klein doch belangrijk deel van de oplossing: de meettechnologie. Dit wordt niet alleen gedaan.

De data infrastructuur onder de sensoretechnologie is net zo belangrijk. OnePlanet Research Center en TNO zijn hiervoor een samenwerking gestart. Er wordt toegewerkt naar een data infrastructuur die transparant en traceerbaar data delen mogelijk maakt van sensor data tussen verschillende partijen en data delen mogelijk maakt tussen alle mogelijke bronnen van stikstof data.

Om maximaal bij te kunnen dragen aan de versnelling van innovatie voor een duurzame en toekomstbestendige Nederlandse landbouw heeft OnePlanet Research Center in Gelderland ook  de krachten gebundeld met de partners van het RegioDeal FoodValley consortium. Dit heeft geleid tot gezamenlijk voorstel voor breed  versnellingsprogramma voor een Proeftuin stikstofmeetnet in Gelderland. Dit voorstel maakt optimaal gebruik van de referentie meetnetwerken van de Regiodeal Foodvalley en innovatieve technologische activiteiten van OnePlanet op het terrein van sensorontwikkeling. Dit voorstel is vervolgens ingebed  in het Zandprovincie initiatief.

 

Doel

Het doel van de versnelling is om betaalbare schaalbare real time sensor technologie door te ontwikkelen om z.s.m. te komen tot een landelijk onafhankelijk schaalbaar, open sensornetwerk voor het fijnmazig meten van stikstofconcentraties (en later andere luchtkwaliteitsparameters) rond landbouw, verkeer, industrie en natuurgebieden. Hiermee kunnen ondernemers, burgers, wetenschappers en overheden real time inzicht gegeven worden in eigen handelen en de effecten van stikstof reducerende maatregelen als aanvulling op bestaande meetnetten van bijv. het RIVM (LML en MAN) ter verbetering van de modellering en ter ondersteuning van handhaving en vergunningverlening. De bouwblokken die hiervoor nodig zijn, leggen tevens de basis voor het monitoren van andere luchtkwaliteitsparameters zoals meten van methaan, CO2 en lachgas.

Voor OnePlanet Research Center zit een deel van de versnelling  in het niet wachten tot er al compleet geteste, gevalideerde sensoren zijn, maar parallel kijken wat met de huidige technologie al wel haalbaar en mogelijk is.

 

Het project

Direct na het positieve bericht van de Provincie Gelderland inzake de inzet van de versnellingsgelden zijn de voorbereiding voor het huidige project Proeftuin Stikstofmeetnet: Versnelling technologie ontwikkeling begonnen zodat we per 1 mei kunnen starten. Dit project ziet toe op de eerste 6 maanden van het grotere versnellingsprogramma van 2,5jaar voor OnePlanet Research Center. Het richt zich op de cruciale bouwblokken die hoe dan ook nodig zijn om te versnellen (=No-regret maatregelen):

 • Het uitbreiden van het RDFV bedrijvenmeetnetwerk met andere veehouderij sectoren dan de varkens, pluimvee of vleeskalveren sector (WP1)
 • Het versneld testen van de huidige versie prototype OnePlanet sensoren in het omgevingsnet van RDFV (WP2.1)
 • De versnelde doorontwikkeling van de volgende versie van de OnePlanet buitensensor (WP2.2)
 • De doorontwikkeling van een kalibratiealgoritme voor sensoren in fijnmazige netwerken inclusief doorzetten van de validatie van de huidige versie OnePlanet sensor (WP2.3)
 • De ontwikkeling van een Proof of Principle voor het meten van ammoniak in stallen met fotonische technologie (WP3)
 • Het door ontwikkelen van de ICT infrastructuur op verschillende vlakken: (WP4)
  • Automatiseren van sensor data ingestie in verschillende veehouderij sectoren
  • Opzetten sensor monitoringssysteem voor de OnePlanet sensoren
  • Koppelen omgeving sensordata met bron sensordata
  • Door ontwikkelen architectuur voor onafhankelijk, betrouwbaar, traceerbaar en open data delen over sectoren heen.
  • Creatie van een eerste mockup van een 3D visualisatie tool

De resultaten van deze 6 maanden versnelling zullen worden beschreven in een publiek beschikbaar rapport wat op deze website gepubliceerd zal worden rond 15 November 2023.