Mood & Eating Behaviour project

Mood & Eating Behaviour project

Het doel van het ‘Mood & Eating Behaviour-project’ bij OnePlanet Research Center is om inzicht te krijgen in het verband tussen stemming en eetgedrag. De doelstelling op lange termijn is om mensen te helpen met ‘just-in-time’ interventies om de stemming en hun gezondheid te verbeteren.

Slimme SnackBox

De slimme SnackBox is een tool, ontwikkeld in OnePlanet Research Center, om de voedselconsumptie te beoordelen. De nadruk ligt op drankjes en snacks die je tussen de maaltijden door nuttigt. Dit wordt in het dagelijks leven ook wel snackgedrag genoemd.

In Nederland zien we dat gemiddeld 30% van de dagelijkse calorie-inname uit tussendoortjes komt. Bij jongeren en volwassenen met overgewicht kan dit zelfs rond de 50% liggen. Naast de voor de hand liggende relatie tussen snackgedrag en fysieke gezondheid, heeft snacken ook een bijzonder sterk verband met mentale gezondheid. Waar honger vaak de belangrijkste factor is in de hoeveelheid consumptie tijdens de maaltijden, is dit voor tussendoortjes de stemming en het mentale welzijn.

De calorie-inname van tussendoortjes

Er zijn nogal wat laboratoriumstudies die aantonen dat stemmingen invloed hebben op de calorie-inname via tussendoortjes. Stemmingen zoals verdriet of stress beïnvloeden het snackgedrag. Met de slimme SnackBox is OnePlanet in staat deze bevindingen te repliceren in een natuurlijke omgeving, op het werk of thuis.

Doordat de SnackBox nauwkeurig kan bepalen wanneer een snack wordt geconsumeerd, is het ook mogelijk om de relatie tussen snacken en fysiologie, zoals hartslag, in een natuurlijke setting te onderzoeken, waarbij draagbare sensoren als aanvullende input worden gebruikt.

Het in kaart brengen van deze relaties helpt ons bij:

  1.  inzicht in besluitvorming en impulsbeheersing met betrekking tot snackgedrag op groepsniveau.
  2. het voorspellen van toekomstige snackgebeurtenissen op individueel niveau.

Dit laatste kan bijvoorbeeld ook teruggekoppeld worden aan de gebruiker om zo het zelfbewustzijn van de gebruiker te vergroten. Deze feedback-loop is effectief gebleken in andere leefstijlinterventieprogramma’s op bijvoorbeeld stress. Met de slimme SnackBox kunnen we dit  toepassen op snackgedrag.

De wereldbevolking groeit exponentieel. Precisielandbouw die draait op geïntegreerde fotonica draagt bij om onze voedselvoorziening ook op termijn veilig en duurzaam te houden.

Niet-invasieve methoden om de conditie van planten te meten. Dat is een van de verwachte uitkomsten van Emerging Sensing. Machinebouwers, technologie- leveranciers en de groente- en fruitsector krijgen hiermee nieuwe instrumenten in handen om opbrengsten te verhogen, kwaliteit te verbeteren en voedselverspilling te verminderen.

Stel dat we dwars ‘door’ een plant heen konden kijken, en zo een beeld kregen van de aanwezigheid van ziektes, de rijpheid van fruit en nog veel meer andere kenmerken. Dit zou boeren in staat stellen de gezondheid van hun planten te optimaliseren en weloverwogen beslissingen te nemen over wanneer ze moeten oogsten en hun producten naar de markt brengen. Het zou ook de ontwikkeling van geavanceerde plukrobots vergemakkelijken en daarmee de behoefte aan – steeds schaarser – gespecialiseerd personeel verminderen.

Innovatieve spectrale beeldvorming

In Emerging Sensing werkt OnePlanet Research Center aan innovatieve akoestische en spectrale beeldvormingstechnieken die zichtbaar maken wat er onder de schil van de plant en zijn vruchten verborgen zit; technieken die het mogelijk maken om op afstand ‘door’ fruit heen te kijken en ‘te voelen’. Bestaande hyperspectrale camera’s zijn nu al in staat om onzichtbare kneuzingen onder de huid van appels en peren te detecteren.

In dit innovatieprogramma worden complementaire modaliteiten onderzocht voor de niet-destructieve en robuuste detectie van vochtgehalte, rijpheid en stevigheid. OnePlanet werkt ook aan instrumenten voor vroegtijdige signalering van plagen, waarbij spectrale beeldvorming wordt gecombineerd met systemen die de aanwezigheid van insecten-DNA en feromonen registreren.

OnePlanet combineert in dit programma de expertise op het gebied van hightech sensoren en wearables met een diepgaande kennis van datawetenschappen, machine learning, gewasteelt en naoogstkwaliteit om uitdagende vragen te onderzoeken. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van bestaande beeldvormingstechnieken voor verschillende soorten groenten en fruit? Zijn sommige cameraspectra geschikter voor de beoordeling van voedselkwaliteit dan andere?

Op weg naar een demosysteem

In 2020 zijn drie onderzoeksprojecten van start gegaan: de publiek-private samenwerking Future Sensors die zich richt op sensoren voor tomaten en hun planten; het Europese programma Haly-ID, waarin onderzoek wordt gedaan naar appels en peren; en de publiek-private samenwerking ‘Weet wat er leeft’, gericht op automatische identificatie en kwantificering van insecten in kassen. Een proof-of-concept van een meetsysteem is tegen het einde van 2021 klaar. Na validatie wordt het systeem uitgebreid met applicaties die sensorgegevens integreren en de kwaliteit en houdbaarheid van verse producten voorspellen. In 2024 is naar verwachting een demosysteem beschikbaar.

Tablet In Greenhouse