Open Planet

OnePlanet Research Center introduceert OpenPlanet; 

Een laagdrempelige, digitale omgeving voor ondernemers en organisaties in gezondheid, landbouw en voeding  

Stel je voor dat er één  open, veilige data & applicatie omgeving was voor bedrijven en organisaties die werken in de domeinen rondom duurzame landbouw, voeding en gezondheid?  

OpenPlanet is een laagdrempelig digitaal ecosysteem voor ondernemers en organisaties in gezondheid, duurzame landbouw en voeding. Het is een veilige data & applicatie omgeving waarin data worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. OpenPlanet wil een antwoord bieden op de huidige fragmentatie van oplossingen en het gebrek aan kennis om data effectief om te zetten in inzichten en digitale diensten. OpenPlanet biedt gebruikers de mogelijkheid om over de applicatiedomeinen heen relevante data te delen en te verrijken voor eindgebruiker toepassingen. OpenPlanet biedt ook een omgeving waarmee geavanceerde algoritmes en modellen ontwikkeld kunnen worden.  

Het OpenPlanet platform bestaat uit toepassingen voor data verzameling (sensoren, apps, koppelingen met diverse databronnen), data connectiviteit (sensor netwerk, digitale infrastructuur), dataopslag en analyse (AI, digital twins), een marktplaats voor algoritmen en applicaties voor handelingsperspectief, ondersteuning en terugkoppeling naar eindgebruikers (apps, dashboards). Zo kunnen bijvoorbeeld data van wearables live gedeeld worden tussen arts en patiënt, of kunnen data van sensoren gebruikt worden om real-time processen in de landbouw te optimaliseren. 

OpenPlanet is een samenwerkingsproject van OnePlanet Research Center, Orikami, IVIDOJoinData en SIDN. OpenPlanet heeft een REACT-EU-bijdrage van Oost Nederland ontvangen. Hiermee investeert Europa in de provincies Overijssel en Gelderland in een snel economisch herstel na COVID-19. Dit is een bijdrage die in lijn is met de prioriteiten van de provincie Gelderland: 

‘De opbouw van het data ecosysteem en bijbehorende activiteiten zijn gericht op groen, digitaal en veerkrachtig herstel vande economie door economische structuurversterking door gerichte investeringen in faciliteiten en valorisatie-activiteiten die het doel hebben om MKB-ondernemingen de mogelijkheid te geven om nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, door te ontwikkelen en op te schalen’. – Provincie Gelderland 

Meer weten over OpenPlanet en/of OnePlanet Research Center?  

Jacob Beeuwkes, Program manager OpenPlanet Program – OnePlanet Research Center 

OpenPlanet_highres