OnePlanet Future Breakfast Meetings

OnePlanet Research Center nodigt bedrijven uit om tijdens de OnePlanet Future Breakfast Meetings de nieuwste mogelijkheden van chiptechnologie te ontdekken binnen de domeinen ‘Precision Health, Nutrition & Behavior’ en ‘Precision Agriculture, Food & Environment’. Wil je meedenken  met (inter)nationale bedrijven of kennisinstellingen om deze technologie naar de markt te brengen? Kom dan naar een van de OnePlanet Future Breakfast Meetings. OnePlanet werkt hierin graag samen met andere partijen binnen het ecosysteem. Centraal staat het leggen van nieuwe verbindingen vanuit het academische perspectief aan de ene kant en innovatief mkb aan de andere kant.

Programma

Tijdens de OnePlanet Future Breakfast Meetings staat steeds één thema centraal. Binnen dit thema bieden we een podium aan samenwerkende partners. Door middel van korte pitches, rondetafelgesprekken en open discussie zorgen we ervoor dat de diverse aspecten van het thema aan bod komen. Doel is het leggen van nieuwe verbindingen en het verkennen van nieuwe projectideeën.

Deelnemers

De verwachting is dat er per meeting 10-20 relevante deelnemers zullen zijn, afhankelijk van het gekozen thema. Mogelijk met een groei naar 30 deelnemers in het komende jaar.  Het streven naar kwaliteit en inhoud van deze meetings staat voorop.

Planning

De OnePlanet Future Breakfast Meetings vinden gemiddeld eens per kwartaal plaats bij OnePlanet op de locatie Wageningen Campus, gebouw Plus Ultra II.

De eerst volgende Future Breakfast Meeting is op woensdag 29 november 2023.

FutureBreakfastMeetings