Citizen Nutrition

Citizen Nutrition

“Citizen Nutrition” is een groot gepersonaliseerd voedingsonderzoek in Gelderland, waarbij nieuwe meettechnieken worden gebruikt en nieuwe gedragsinterventie / modellen kunnen worden getest. De verzamelde gegevens maken de ontwikkeling van precisie-voedingsmodellen en gerichte gepersonaliseerde feedback mogelijk.

Het doel van dit innovatietraject is het opzetten van een participatieve studie waarin nieuwe meettechnieken, gedragsmodellen en de ontwikkeling van precieze voedingsmodellen samenkomen.

Middels deze studie willen OnePlanet en partners inzicht te krijgen in effectieve interventies voor persoonsgerichte eetgedrag begeleiding, de ontwikkeling van bijbehorende inzetbare technologie en bijdragen aan gezondheidsinterventies in persoonlijke leefomgevingen.

Screenshot 2020-11-18 at 16.28.10