Environmental Sensing Uitbreiding

Environmental Sensing Uitbreiding

Een overmatige depositie van stikstof in de natuur draagt bij aan het verlies van biodiversiteit door het verstoren van delicate ecologische evenwichten. Environmental Sensing Extension is een samenwerkingsproject waarbij OnePlanet Research Center, TNO en Wageningen University & Research samenwerken om bij te dragen aan het begrip van de uitstoot en verspreiding van stikstofverbindingen in een agrarische omgeving, in het bijzonder ammoniak. Het doel van het project is het evalueren en verbeteren van de kalibratie van ammoniaksensoren en het beoordelen van de haalbaarheid om de verspreiding van ammoniakgas rond een agrarische bron in kaart te brengen. Het project vond plaats tussen september 2022 – december 2023 en werd gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het eindrapport kan worden geraadpleegd via onderstaande link.

Environmental Sensing LNV

Environmental Sensing Extension

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Linkedin en twitter!